Misja i polityka firmy

Misja Spółki

Firma Melavi Sp. z o.o. jest spółką specjalizującą się w tworzeniu nowatorskich konceptów produktowych w kategorii słodyczy i produkcji kontraktowej na potrzeby firm trzecich – właścicieli marek. Dysponujemy nowoczesnym sprzętem, wykwalifikowaną kadrą oraz pracownią rozwoju produktu wraz z nowoczesnym laboratorium. Całą naszą filozofię pracy oraz stosunek do Klientów oddaje jedno zdanie: Wszystko co robimy, robimy z myślą o Tobie!

Zaspokajanie potrzeb klientów

Jesteśmy firmą, która żyje i rozwija się dzięki produkcji i sprzedaży wysokiej, jakości produktów spożywczych w celu zaspokajania potrzeb naszych aktualnych i przyszłych klientów.

Szkolenie, doskonalenie, rozwój

Działalności wszystkich pracowników spółki nakierowana jest na stałe doskonalenie wiedzy, umiejętności i jakości pracy dla poprawy efektywności i skuteczności spółki w osiąganiu założonych celów.

Higiena i bezpieczeństwo żywności

Produkcja wyrobów spożywczych nakłada na nas obowiązek spełniania surowych wymogów higieny żywności dających pewność i gwarancję bezpieczeństwa dla klientów. W tym celu wdrażamy i rozwijamy nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym produkowanej żywności oparty na systemie HACCP.

Ochrona środowiska i BHP

Pracujemy, troszcząc się o środowisko naturalne i właściwy poziom bezpieczeństwa i higieny pracy.

System zarządzania jakością

Zadania polityki jakości realizujemy poprzez wdrożenie i stałe doskonalenie Systemów Jakości opartych na wymaganiach międzynarodowych standardów .

Etyka pracy i legalność produktu

W naszej pracy przestrzegamy obowiązujące wymagania prawne oraz stosujemy zasady etyki biznesowej.

Zaangażowanie kierownictwa

Powyższe założenia i zobowiązania jesteśmy w stanie realizować dzięki wsparciu i zaangażowaniu najwyższego kierownictwa spółki, które zapewnia niezbędne do tego celu środki.