Projekt współfinansowany z UE


Nazwa Beneficjenta: MELAVI Sp. z o.o.
Numer projektu: POIG.04.04.00-30-009/13
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji zasadniczo zmienionych pralin i wafli kształtowych”
Wartość projektu: 33.256.555,71 PLN
Udział EFRR: 12.965.229,32 PLN
Okres realizacji: 02.01.2014 – 31.12.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

DOTACJE NA INNOWACJE